Kodeks karny

Podstawowe informacje o naszym serwerze. Komunikaty administracji.
0
Awatar użytkownika
Chill
wyspa|profesjonalista
Posty: 270
Rejestracja: 09 sty 2019, 21:37

Kodeks karny

08 sie 2019, 22:15

Obrazek ObrazekArt. 1. Przestępstwa z użyciem siły powodujące uszczerbek na zdrowiu, bądź utratę życia. § 1. Każdy kto dopuści się próby zabójstwa obywatela podlega karze pozbawienia wolności od 10 do 25 miesięcy, oraz grzywnie w wysokości 10 000$ - 20 000$. W charakterze kary dodatkowej zostaje zabrana licencja na broń.
§ 2. Każdy kto dopuści się próby zabójstwa funkcjonariusza LSPD podlega karze pozbawienia wolności od 15 do 30 miesięcy, oraz grzywnie w wysokości 10 000$ - 20 000$. W charakterze kary dodatkowej zostaje zabrana licencja na broń.
§ 3. Kto, działając wspólnie i w porozumieniu z inną osobą lub używając broni palnej, noża lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu albo środka obezwładniającego, dopuszcza się czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego podlega karze pozbawienia wolności od 10 do 20 miesięcy, oraz grzywnie 10 000$ - 20 000$. W charakterze kary dodatkowej zostaje zabrana licencja na broń.
§ 4. Każdy, kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie w wysokości 5000$ - 8000$, oraz karze pozbawienia wolności od 5 do 10 miesięcy. W charakterze kary dodatkowej zostaje zabrana licencja na broń.
§ 5. Kto nieumyślnie powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia podlega grzywnie w wysokości 3000$ - 7000$, oraz karze pozbawienia wolności od 5 do 15 miesięcy.
§ 6. Kto bierze udział w bójce lub pobiciu, w którym naraża się człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia podlega grzywnie 6000$ - 9000$, oraz karze pozbawienia wolności od 5 do 10 miesięcy.
§ 7. Kto zabija człowieka, podlega karze pozbawienia wolności na okres 720 miesięcy, oraz grzywnie w wysokości 500 000$ - 1 500 000$. Jeżeli czyn ten zostanie zakwalifikowany jako recydywa, skazany podlega karze śmierci.W charakterze kary dodatkowej zostaje zabrana licencja na broń.
§ 8. Kto nieumyślnie spowodował śmierć drugiego człowieka podlega karze pozbawienia wolności od 15 do 50 miesięcy, oraz grzywnie w wysokości 10 000$ - 75 000$. (Dotyczy jedynie obywateli lokalnych).
ObrazekArt. 2. Wykroczenia drogowe § 1. Za jazdę pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających grozi grzywna w wysokości 4000$ - 10 000$, oraz kara pozbiewienia wolności od 5 do 10 miesięcy. W charakterze kary dodatkowej prawo jazdy zostaje zabrane, a pojazd zajęty przez LSPD.
§ 2. Za jazdę bez posiadania prawa jazdy grozi grzywna w wysokości 5000$ - 8000$. W charakterze kary dodatkowej, pojazd zostaje zajęty przez LSPD.
§ 3. Za przekroczenie dopuszczalnej prędkości w mieście (tolerancja błędu radaru wynosi + 10km/h) grozi grzywna w wysokości 2000$ - 10 000$.
§ 4. Za brawurową jazdę grozi grzywna w wysokości 2000$ - 3000$.
§ 5. Kto, wbrew poleceniom LSPD nie zatrzyma swojego pojazdu do kontroli, zobligowany jest zapłacić grzywnę w wysokości 2000$ - 4000$.
§ 6. Niewłaściwe parkowanie pojazdu skutkuje karą grzywny w wysokości 1000$ - 2000$.
§ 7. Za poruszanie się samochodem niezdatnym do ruchu drogowego, stwarzającym zagrożenie dla innych (zły stan pojazdu) grozi grzywna w wysokości 2000$ - 9000$.
§ 8. Za przejazd na czerwonym świetle grozi grzywna 500$ - 1200$.
§ 9. Kto spowoduje kolizję drogową, podlega grzywnie w wysokości 3000$ - 8000$.
§ 10. Jazda pod prąd karana jest grzywną w wysokości 5000$ - 12000$.
§ 11. Za potrącenie przechodnia grozi kara pozbawienia wolności od 5 do 10 miesięcy, oraz grzywna w wysokości 5000$ - 8000$
§ 12. Za stwarzanie zagrożenia w ruchu lądowym grozi grzywna w wysokości 5000$ - 22000$. W charakterze kary dodatkowej prawo jazdy podlega konfiskacie, natomiast pojazd jest zajmowany przez LSPD.
§ 13. Zabrania się posiadania przyciemnianych szyb w samochodzie. Wyjątek stanowią osoby budzące zaufanie społeczne(np. funkcjonariusze służb). Kto nie stosuje się zaś do tej zasady, podlega grzywnie w wysokości 2500$ - 6000$. Ponadto, w charakterze kary dodatkowej, przyciemniająca folia zostaje zerwana z szyb, przy pomocy mechanika.
§ 14. Za przekroczenie dopuszczalnej prędkości poza miastem (tolerancja błędu radaru wynosi + 10km/h) grozi grzywna w wysokości 1000$ - 8000$.
§ 15. Jazda bez ważnego ubezpieczenia OC jest wykroczeniem, za które grozi grzywna w wysokości 4000$ - 10000$. W charakterze kary dodatkowej, pojazd jest zajmowany przez LSPD.
ObrazekArt. 3. Lekkie przestępstwa § 1. Za niszczenie mienia publicznego grozi kara w wysokości 4000$ - 8000$.
§ 2. Za niewykonywanie poleceń funkcjonariusza grozi grzywna w wysokości 4000$ - 12000$ oraz kara pozbawienia wolności od 5 do 25 miesięcy.
§ 3. Za obraze funkcjonariusza bądź też innego pracownika służb publicznych grozi grzywna od 8000$ - 60000$ oraz kara pozbawienia wolności od 5 do 30 miesięcy.
§ 4. Kto dopuści się przejścia przez jezdnie w niedozwolnym miejscu podlega karze grzywny w wysokości 500$ - 800$
§ 5. Za fałszywe zgłoszenie na policji grozi kara w wysokości 4000$ - 6000$
§ 6. Za niszczenie cudzej własności grozi kara w wysokości 1000$-8000$
§ 7. Kto zacznie fałszywie zeznawać w celu utrudnienia śledztwa bądź też zmienienia jego postępowania podlega grzywnie w wysokości 10000$ - 20000$ oraz karze pozbawienia wolności od 10 - 15 miesięcy
§ 8. Za kradzież pojazdu grozi kara w wysokości 8000$ - 16000$ oraz podlega karze pozbawienia wolności do 20 miesięcy
§ 9. Za posiadanie kontrabandy grozi kara w wysokości 8000$ - 16000$ oraz podlega karze pozbawienia wolności do 30 miesięcy
§ 10. Każdy kto będzie stawiał jakikolwiek opór podlega grzywnie w wysokości 7000$ - 15000$ oraz karze pozbawienia wolności od 5 - 15 miesięcy
§ 11. Za chodzenie zamaskowanym po mieście grozi grzywna w wysokości 8000$ - 18000$.
§ 12. Każdy kto dopuści się próby przekupstwa któregokolwiek z pracowników służb mundurowych podlega karze w wysokości od 10000$ - 30000$ oraz karze pozbawienia wolności od 5 - 15 miesięcy.
§ 13. Za kradzież radiowozu grozi grzywna w wysokości 10000$ - 25000$ oraz kara pozbawienia wolności 15 - 25 miesięcy.
§ 14. Każdy kto wtargnie na czyjąś posesje bądź też na jakikolwiek strzeżony obiekt podlega karze grzywna 5000$ - 15000$ oraz karze pozbawienia wolności do 20 miesięcy.
§ 15. Za obnażanie się w miejscu publicznym grozi kara grzywny w wysokości 5000$ - 12000$.
§ 16. Każdy kto dopuści się podrobienia któregokolwiek z dokumentów podlega karze grzywny w wysokości 20000$ - 40000$ oraz karze pozbawienia wolności do 20 miesięcy.
§ 17. Za nieposzanowanie munduru LSPD grozi kara grzywny w wysokości 8000$ - 25000$ oraz kara pozbawienia wolności 5 - 15 miesięcy.
§ 18. Za prowokowanie LSPD grozi kara grzywny w wysokości 8000$ - 25000$ oraz kara pozbawienia wolności 5 - 15 miesięcy.
§ 19. Każdy kto dopuści się kradzieży helikoptera służb mundurowych podlega karze grzywny 45000$ - 60000$ oraz karze pozbawienia wolności 15 - 25 miesięcy.
§ 20. Za bezpodstawane zmobilizowanie LSPD do podjęcia jakichkolwiek czynności grozi kara grzywny w wysokości 10000$ - 45000$.
§ 21. Za próbę kradzieży pojazdu, obywatel podlega karze grzywny w wysokości 4000$ - 12000$ oraz karze pozbawienia wolności do 14 miesięcy.
Obrazek
Art. 4. Przestępstwa związane z bronią i nielegalnymi substancjami § 1. Za posiadanie marihuany w ilości powyżej 28 porcji bądź 84 liści grozi kara pozbawienia wolności od 5 do 20 miesięcy oraz grzywna w wysokości 5000$ - 8000$.W charakterze kary dodatkowej narkotyki te zostają skonfiskowane.
§ 2. Za posiadanie narkotyków twardych (metamfetamina bądź kokaina) grozi kara pozbawienia wolności od 10 do 25 miesięcy oraz grzywna w wysokości 6000$ - 15 000$. W charakterze kary dodatkowej narkotyki te zostają skonfiskowane.
§ 3. Za handel narkotykami miękkimi (marihuana bądź sterydy) grozi kara pozbawienia wolności od 10 do 20 miesięcy oraz grzywna w wysokości 7000$ - 14 000$. W charakterze kary dodatkowej narkotyki te zostają skonfiskowane.
§ 4. Za handel narkotykami twardymi (metamfetamina bądź kokaina) grozi kara pozbawienia wolności od 15 do 40 miesięcy oraz grzywna w wysokości 9000$ - 25 000$. W charakterze kary dodatkowej narkotyki te zostają skonfiskowane, licencja na broń zostaje zabrana.
§ 5. Kto dopuścił się posiadania broni bez zezwolenia podlega karze pozbawienia wolności od 10 do 20 miesięcy oraz grzywnie 25 000$. W charakterze kary dodatkowej broń zostaje skonfiskowana.
§ 6. Kto dopuścił się posiadania nielegalnej broni długiej podlega karze pozbawienia wolności od 25 do 60 miesięcy oraz grzywnie 80 000$ - 160 000$. W charakterze kary dodatkowej broń zostaje skonfiskowana, licencja na broń zostaje zabrana.
§ 7. Kto dopuścił się handlu bronią podlega karze pozbawienia wolności od 15 do 60 miesięcy oraz grzywnie 10 000$ - 50 000$. W charakterze kary dodatkowej broń zostaje skonfiskowana, licencja na broń zostaje zabrana.
§ 8. Kto użyje broni bezpodstawnie podlega karze pozbawienia wolności od 5 do 20 miesięcy oraz grzywnie 8000$ - 25000$. W charakterze kary dodatkowej broń zostaje skonfiskowana, licencja na broń zostaje zabrana.
§ 9. Kto dopuścił się posiadania rejestrowanej broni długiej podlega karze pozbawienia wolności od 80 do 160 miesięcy oraz grzywnie 120 000$ - 240 000$. W charakterze kary dodatkowej broń zostaje skonfiskowana, licencja na broń zostaje zabrana.
§ 10. Kto dopuścił się posiadania rejestrowanej broni krótkiej, podlega karze pozbawienia wolności od 15 do 30 miesięcy oraz grzywnie 25 000$ - 60 000$. W charakterze kary dodatkowej broń zostaje skonfiskowana.
§ 11. Kto dopuścił się Modyfikacji broni palnej, podlega karze pozbawienia wolności 10 miesięcy oraz grzywnie 25 000$ . W charakterze kary dodatkowej dodatki są konfiskowane
Obrazek Art. 5. Przestępstwa ciężkie § 1. Każdy, kto grozi innej osobie bronią palną podlega grzywnie w wysokości 8000$ - 25000$ oraz karze pozbawienia wolności 5 - 20 miesięcy. W charakterze kary dodatkowej zostaje zabrana licencja na broń.
§ 2. Za ucieczke przed policją grozi kara grzywny w wysokości 6000$ - 18000$ oraz kara pozbawienia wolności 10 - 20 miesięcy
§ 3. Za ucieczke z miejsca zdarzenia grozi kara grzywny w wysokości 7000$ - 15000$ oraz kara pozbawienia wolności 5 - 10 miesięcy
§ 4. Każdy kto dopuści się porwania obywatela podlega karze grzywny w wysokości 10000$ - 20000$ oraz karze pozbawienia wolności 10 - 30 miesięcy. W charakterze kary dodatkowej zostaje zabrana licencja na broń.
§ 5. Za pomoc w ucieczce grozi kara grzywny w wysokości 5000$ - 12000$ oraz kara pozbawienia wolności 10 - 20 miesięcy. W charakterze kary dodatkowej zostaje zabrana licencja na broń.
§ 6. Za współudział w jakimkolwiek przestępstwie grozi kara grzywny w wysokości 8000$ - 25000$ oraz kara pozbawienia wolności 15 - 40 miesięcy. W charakterze kary dodatkowej zostaje zabrana licencja na broń.
§ 7. Za napad na sklep grozi kara grzywny w wysokości 15000$ - 40000$ oraz kara pozbawienia wolności 15 - 40 miesięcy. W charakterze kary dodatkowej zostaje zabrana licencja na broń.
§ 8. Za napad na sejf grozi kara grzywny w wysokości 20000$ - 50000$ oraz kara pozbawienia wolności 20 - 45 miesięcy. W charakterze kary dodatkowej zostaje zabrana licencja na broń.
§ 9. Każdy kto dopuści się napadu/napaści na obywatela podlega karze grzywny w wysokości 8000$ - 25000$ oraz karze pozbawienia wolności do 25 miesięcy.
§ 10. Za podszywanie się pod pracownika służb mundurowych grozi kara grzywny 10000$ - 25000$ oraz kara pozbawienia wolności 12 - 20 miesięcy.
§ 11. Przestępstwem o charakterze terrorystycznym jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności od 20 - 80 miesięcy, oraz grzywną w wysokości 15 000$ - 60 000$. W charakterze kary dodatkowej następuje konfiskata pozwolenia na broń.
§ 12. Kto nęka, lub prześladuje drugiego obywatela podlega grzywnie w wysokości 20 000$ - 40 000$. W charakterze kary dodatkowej następuje konfiskata pozwolenia na broń.
§ 13. Za próbę odbicia osoby z rąk organów ścigania grozi kara pozbawienia wolności od 10 do 30 miesięcy. W charakterze kary dodatkowej następuje konfiskata pozwolenia na broń.
§ 14. Za odbicie obywatela z rąk organów ścigania grozi kara pozbawienia wolności od 20 do 40 miesięcy, oraz grzywnie w wysokości 25 000$ - 50 000$. W charakterze kary dodatkowej następuje konfiskata pozwolenia na broń.
§ 15. Za bycie członkiem zorganizowanej grupy przestępczej grozi kara pozbawienia wolności od 50 do 720 miesięcy. W charakterze kary dodatkowej następuje konfiskata pozwolenia na broń.
§ 16. Kto dopuści się prowadzenia zorganizowanej grupy przestępczej podlega karze pozbawienia wolności od 75 do 720 miesięcy oraz grzywnie 50 000$ - 800 000$. W charakterze kary dodatkowej konfiskowana zostaje licencja na broń.
§ 17. Kto dopuści się napadu na bank podlega karze pozbawienia wolności od 25 do 50 miesięcy oraz grzywnie 25 000$ - 60 000$. W charakterze kary dodatkowej konfiskowana zostaje licencja na broń.
§ 18. Kto dopuści się napadu na skarbiec podlega karze pozbawienia wolności od 30 do 55 miesięcy oraz grzywnie 30 000$ - 70 000$. W charakterze kary dodatkowej skonfiskowana zostaje licencja na broń.
ObrazekPodpisano,
Dwight Stifler - sędzia najwyższy Departamentu Sprawiedliwości Los Santos

Wróć do „Kompendium wiedzy”

Zaloguj się  •  Zarejestruj się